Voorsiening van bekostigbare subekonomiese behuising

Die waarde van goeie behuising mag nooit onderskat word nie. Nie alleenlik bied dit verblyfsekerheid aan mense nie, maar dit speel ook ’n sleutelrol in hoe daardie mense hul eiewaarde beleef. Reeds so vroeg as in 1998 het die vaders van Orania besluit om Gousblom Ontwikkeling in die lewe te roep om nie net subekonomiese behuising te ontwikkel nie, maar ook om dit te bestuur. Bekostigbare hoëgehaltebehuising vir persone wat deel vorm van die arbeidsmag bly een van die hoekpilare waarop ’n gesonde gemeenskap kan groei en ontwikkel.

Gousblom Ontwikkeling bestuur onder meer Elim, wat 36 enkellopende mans, en Nerina, wat 11 enkellopende dames kan huisves. Soetdoring beskik weer oor 12 tweeslaapkamerwoonstelle waarin gesinne gehuisves kan word. Dan word daar ook, onder leiding van Helpende Hand wat oor ’n beherende aandeel in Gousblom beskik, 64 nuwe drieslaapkamerwoonstelle opgerig. Olienhout, soos die ontwikkeling bekend staan, is ’n lewende monument as bewys van hoe ’n gemeenskap, nie net verblyf nie, maar ’n tuiste vir sy inwoners skep.

Kontakpersoon: Hardus Schwartz

Kontakbesonderhede:
Telefoon: 053 030 0000
E-posadres: hardus@gousblomontwikkeling.co.za